Regulamin

Regulamin dla klientów:

UWAGA !!!

 

§ 1. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ NADAWANIA DO PRZEWOZU PAPIEROSÓW I ALKOHOLU ORAZ INNYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH.

§ 2. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość przesyłki. Zabrania się przesyłania poniższych artykułów w paczkach:

-materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz substancji żrących;

-broni i amunicji;

-towarów opodatkowanych akcyzą: alkoholu i papierosów czy też innych wyrobów akcyzowych;

-narkotyków, środków psychotropowych, sterydów, leki na recepte;

-dzieł sztuki, walut, papierów wartościowych oraz inne dokumenty o charakterze płatniczym;

-nie wolno również nadawać przesyłek zawierających żywność szybko psującą się i wymagającą  przewozu w określonej temperaturze (wymagającej przewozu w chłodni).

-podróbek nielegalnie oznaczonych znakami znanych światowych marek.

§ 3.  Zabrania się ogółem umieszczania w paczkach przedmiotów objętych restrykcjami celnymi na terenie Unii Europejskiej.

§ 3.1 Za nadanie do przewozu powyższych przedmiotów w przesyłce, firma blokuje przesyłkę, nakłada karę na Nadawcę bądź Odbiorcę 100 GBP i wyżej w zależności od danej sprawy która dotyczy złamania regulaminu. Sprawę kierujemy do Kancelarii Adwokackiej po nie zapłaceniu noty obciążeniowej. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zmuszeni jesteśmy jako firma dochodzić należności na drodze postępowania sądowego, co narazi Nadawcę bądź Odbiorcę przesyłki na dodatkowe koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Pracownicy Trans-Lukas Transport i Handel mogą sprawdzić, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego, czy Przesyłka rzeczy odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w LIŚCIE PRZEWOZOWYM oraz, czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, zamieszczając wynik sprawdzenia w LIŚCIE PRZEWOZOWYM lub dołączonym do niego protokole.

Prosimy pamiętać o coraz częstszych kontrolach na Niemieckich drogach służb ZOLL czy na odprawach promowych, eurotunel co skutkuje zwykle znalezieniem przez służby wszystkich rzeczy zabronionych do przewozu w transporcie na terenie danego kraju.

§ 4. LIST PRZEWOZOWY.

Nadawca oświadcza, że osobiście wypełnił LIST PRZEWOZOWY lub, że został on wypełniony przez pracownika parceltime.co.uk zgodnie z jego zaleceniami. Wyżej wymieniony LIST PRZEWOZOWY jest niezbywalny. Nadawca gwarantuje, że jest właścicielem zawartości Przesyłki powierzonej firmie Trans-Lukas Transport i Handel lub, że jest właściwie umocowany do działania w imieniu jej właściciela. Nadawca oświadcza, że odpowiednio do swoich kompetencji złożonym na tym LIŚCIE PRZEWOZOWYM podpisem akceptuje niniejsze Warunki Ogólne (zawarte w Regulaminie), jako właściciel, lub w imieniu jego i wszystkich osób posiadających prawa związane z zawartością danej Przesyłki.

§ 5. REKLAMACJA.

Wszelkie reklamacje i roszczenia Nadawca/Odbiorca powinien sporządzać na piśmie i przesłać do siedziby Trans-Lukas Transport i Handel w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty wystawienia LISTU PRZEWOZOWEGO. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.                        

Protokół szkody należy spisać najpierw w obecności kuriera, który doręcza przesyłkę odbiorcy.

W przypadku uszkodzeń niewidocznych przed rozpakowaniem należy niezwłocznie, w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki wezwać przedstawiciela firmy kurierskiej w celu sporządzenia protokołu szkody.

Podczas rozmowy z konsultantem danej firmy kurierskiej prosimy o podanie numeru przesyłki (consingment number) np. lp12312312312

Jeśli paczka jest uszkodzona?

-zależnie od poziomu uszkodzenia podejmij decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia paczki.

-spisz niezwłocznie z kurierem protokół szkody (bez protokołu nie można realizować reklamacji).

-poinformuj nadawcę o powstałej szkodzie.

Moja przesyłka zaginęła, co teraz zrobić?

Prosimy o podanie jak największej ilości szczegółów, gdyż zwiększą one szanse odnalezienia przesyłki. 

Poszukiwania trwają najczęściej od 4 do 8 dni roboczych, jednak w wyjątkowych sytuacjach proces ten może się wydłużyć. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedżi od Przewoźnika.

W przypadku odnalezenia przesyłki, jest ona przekazywana do dalszego transportu, a doręczenie powinno nastąpic w ciągu ok. 3-4 dni roboczych. 

Zgłoszenie reklamacji dotyczącej zaginięcia przesyłki. Przesyłkę uważa się za utraconą jeżeli nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu.

W przypadku, gdy przesyłka uszkodzona jest w stopniu, który umożliwia jej naprawę, prosimy o dołączenie jednego z następujących dokumentów:

-rachunek za naprawę

-kalkulacja kosztów naprawy

-wycena wartości uszkodzonego mienia

W przypadku, gdy przesyłka uszkodzona jest w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub uległa zaginięciu, prosimy o dołączenie jednego z poniższych dokumentów:

-umowa kupna-sprzedaży (również aukcja internetowa)

-rachunek, faktura zakupu

-paragon fiskalny, kwit kasowy, kwit nabycia

-dokument magazynowy

-wycena rynkowa dokonana przez rzeczoznawcę/serwis

-kalkulacja kosztów wytworzenia sporządzona przez producenta

§ 6. Ogólne zasady serwisu parceltime.co.uk

§ 6.1 Właścicielem serwisu parceltime.co.uk jest firma Trans-Lukas Transport i Handel z siedzibą przy ulicy Racławicka 19, 37-400 Nisko woj. Podkarpackie.

§ 6.2 Poniższy regulamin określa warunki wykonywania usługi z serwisu parceltime.co.uk przez Trans-Lukas Transport i Handel, a jej klientami zwanymi Zleceniodawcami.

§ 6.3 Za wykonanie usługi transportu w pełni odpowiedzialny jest Trans-Lukas usługi Transportowe.

§ 6.4 Z serwisu parceltime.co.uk mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 6.5 Parceltime.co.uk zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkodliwe działania lub niedopełnienie obowiązków przez Zleceniodawców oraz za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody.

§ 6.6 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu parceltime.co.uk oraz regulaminu Przewoźnika DHL Polska i firmy DPD .

§ 7. Przewoźnik

§ 7.1 Przewoźnikiem z którym współpracuje Serwis parceltime.co.uk jest Trans-Lukas Usługi Transportowe oraz jej Podwykonawcy DHL Polska i DPD.

§ 7.2 Zapoznaj się z regulaminem naszego Podwykonawcy- DHL Polska i DPD, zamawiając przesyłkę akceptujesz zawarte w nim warunki.

https://www.dpd.com.pl/Moje-DPD/Dokumenty

http://www.dhlparcel.pl/content/dhl_parcel_poland/pl/contact/documents.html

§ 8. Zasady składania zamówień

§ 8.1 Zgłoś chęć nadania przesyłki na stronie serwis parceltime.co.uk poprzez formularz zamów kuriera online lub skontaktuj się pod numer telefonu:

Polska Tel. 0048 537 412 401 , Anglia Tel. 0044 79 5011 7234 lub napisz do nas na kontakt E-mail: parceltime24h@gmail.com

§ 8.2 Można wysłać więcej niż jedną paczkę za jednym razem. Wystarczy wypisać przy podawaniu drugi list przewozowy bądź uzupełniając formularz zamów kuriera online dołączyć do zamówienia kolejną paczkę.

§ 8.3 Należy upewnić się, że przedmioty podawane w paczce są zgodne z regulaminem przewoźnika. Parceltime.co.uk nie ponosi odpowiedzialności prawnej za złamanie zasad Podwykonawcy przez Nadawcę. 

Wysyłając przedmioty niezgodne z zasadami danego Podwykonawcy, Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność karno-prawną oraz finansową.

§ 9. Wybierz formę płatność:

a. Opłaty za przesyłkę paczki można dokonać wyłącznie online, w funtach lub złotówkach. Akceptujemy karty płatnicze, przelewy na polskie oraz brytyjskie konto.

Nasze płatności obsługiwane są przez sprawdzone systemy płatności internetowych  PayPal (GBP, PLN) oraz PayU (PLN), Karty płatnicze.

Prosimy pamiętać, że kurierzy nie przyjmują gotówki. Nieopłacone zlecenia nie będą realizowane.

Nasz adres email do wpłaty poprzez PayPal - na ten adres email prsoimy dokonywać opłat za paczki:

parceltime@yahoo.com

Instrukcje PayPal:

Po kliknięciu na przycisk "Pay Now" na kolejnej stronie prosimy wpisać kwotę za paczkę.

Następnie konieczne jest zalogowanie się do systemu PayPal lub wybranie opcji Pay with a debit or credit card aby zapłacić kartą kredytową lub debetową. Prosimy użyć pola additional information na stronie płatności w celu podania Nadawcy Imię i Nazwisko i nadawcy paczki kod pocztowy, na jakie zostało ono złożone.

Nasz Identyfikator PayPal: parceltime@yahoo.com


Potwierdź wpłatę przykładowo zrzut ekranu z komórki czy wtornik z przelewu prosimy wysyłać na nasz email: parceltime24h@gmail.com

 

b. Płatności są przyjmowane w formie gotówkowej przez kuriera na terytorium Anglii i Polski, waluta GBP lub PLN według stałego kursu który jest ustawiony automatcznie na stronie parceltime.co.uk 

Kursy walut:

1 GBP: 5.50 PLN

1 EUR: 4.50 PLN

(Przelicznik walut według stałego kursu walut parceltime.co.uk – 1 GBP: 5.50 PLN).

Dla klientów biznesowych stosujemy kurs zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia załadunku i rozładunku.

Klient powinien zapłacić w walucie która obowiązuje na terenie danego kraju w Anglii są to GBP w Polsce PLN.

c. Transfer bankowy, waluta GBP bądź PLN według stałego kursu który jest podany na stronie parceltime.co.uk

 

Rachunek bankowy do wpłaty na konto polskie:

Trans Lukas Usługi transportowe Nisko ul. Racławicka 19, 37-400 Nisko

Numer rachunku:   66 1140 2004 0000 3902 7532 2370

Rachunek bankowy do wpłaty na konto angielskie:

Tytuł przelewu: Nadawcy paczki imię i nazwisko oraz nadawcy kod pocztowy miasta

Rachunek bankowy do wpłaty na konto angielskie:

Nazwa banku: Lloyds Bank

Numer konta: 43969160

Sort code: 77-40-42

Tytuł przelewu: Nadawcy paczki imię i nazwisko oraz nadawcy kod pocztowy miasta

Dodatkowe informacje do przelewu międzynarodowego:

BIC/SWIFT: LOYDGB21Z99

IBAN: GB83LOYD77404243969160

Potwierdź wpłatę przykładowo zrzut ekranu z komórki czy wtornik z przelewu prosimy wysyłać na nasz email: parceltime24h@gmail.com

 

§ 10. Przygotowanie przesyłki dla kuriera

§ 10.1 Nadawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek oraz takie ułożenie lub zabezpieczenie jej zawartości, które nie pozwoli się na przemieszczenie się zawartości przesyłki.

Jeśli Nadawca zdecyduje się nadać  2 mniejsze pudełka jako 1 paczkę zachowując przy tym wymiary przesyłki standardowej i chciałby połączyć je ze sobą musi zadbać o bardzo dobre ich złączenie. Takie 2 pudełka powinny być bardzo dobrze sklejone taśmą pakunkową i dodatkowo oklejone folią pakunkową . W przypadku nieadekwatnego zabezpieczenia przesyłki Przewoźnik ma prawo zrzec się odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia bądź nie przyjąć zlecenia do realizacji.

 Pracownicy nadajwyslke.pl mają prawo do rozdzielenia przesyłek oraz przeliczenia ceny według wag poszczególnych paczek do przesyłki.

§ 10.2 Nadawca jest odpowiedzialny za dokładne i rzetelne opisanie zawartości przesyłki, jej wartości oraz za upewnienie się, czy przesyłane dobra są zgodne z regulaminem  parceltime.co.uk oraz Podwykonawcy.

Co będzie kiedy moja paczka przekroczy deklarowaną wagę, rozmiary?

Kara za wagę powyżej 31,5 kg czy po przekroczeniu limitu wymiaru powyżej 175 cm wynosi £45.

§ 10.3 Każda paczka jest ubezpieczona do 500 PLN pod warunkiem zadeklarowania wartości i po podaniu rzeczywistej wartości przesyłki w przypadku braku deklaracji  w tym zakresie odpowiedzialność Trans-Lukas Transport i Handel nie bierze odpowiedzialności na siebie. Przy dostarczeniu paczki przez kuriera należy pamiętać o sprawdzeniu zawartości przesyłki, jeśli nastąpi uszkodzenie należy spisać protokół szkody z  kurierem, co będzie niezbędne do procesu reklamacji.

Tak, każda przesyłka jest ubezpieczona. Wysokość oraz warunki ubezpieczenia zależy od przewożnika i wynosi:

a. DPD Classic: do wysokości zadeklarowanej podczas zamówienia, maksymalnie do 1000 zł, (istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia paczki)

b. DPD Drop Off: do wysokości 500 zł

c. DHL Polska: do wysokości 500 zł (istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia paczki)

§ 10.4 Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem ubezpieczania przesyłek przez Firmę DHL Polska.

§ 10.5 Za wszelkie kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi odpowiedzialny jest Trans- Lukas Transport i Handel.

§ 10.6 Przedmioty szklane lub zawierające elementy szklane, urządzenia elektroniczne, komputery, monitory, telewizory i inne przedmioty mogące w łatwy sposób ulec zniszczeniu wysyłane są na odpowiedzialność nadawcy, kurierzy mogą odmówić poniesienia odpowiedzialności za tego typu zawartość pomimo zadeklarowanej wartości przesyłki.

§ 11. Reklamacje i pomoc

§ 11.1 Parceltime.co.uk służy pełną pomocą przy składaniu reklamacji, jednak pełna odpowiedzialność za wypłacenie świadczeń związanych z ewentualnym uszkodzeniem dóbr lub niewykonaniem usługi leży po stronie Trans- Lukas Transport i Handel. Jeżeli chcesz złożyć reklamację skontaktuj się z nami, dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć proces reklamacji pozytywnie dla klienta.

§ 11.2 Pamiętaj, aby przed podpisaniem zaświadczenia odbioru paczki sprawdzić jej stan oraz zawartość. Przewoźnik może zrzec się odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie zweryfikuje przy kurierze stanu przesłanych towarów.

§ 11.3 W razie jakichkolwiek problemów przy składaniu reklamacji serwis parceltime.co.uk służy pomocą.

§ 11.4 Odpowiedzialność serwisu parceltime.co.uk jest ograniczona jedynie do szkody bezpośredniej w Przesyłce w postaci utraty lub uszkodzenia. Przesyłki, z zastrzeżeniem paragrafu § 5 – § 11, ogranicza się do jej faktycznej wartości pieniężnej i nie może przekraczać 500 PLN przesyłki standardowej jeśli nie jest zadeklarowana wartość przesyłki. Jeśli Nadawca uważa, że limity te są niewystarczające, powinien zadeklarować wartość Przesyłki i wykupić ubezpieczenie po konsultacjach z pracownikami serwisu Parceltime.co.uk informując nas o zawartości danej przesyłki i potrzeby ubezpieczenia dodatkowego przesyłki bądź klient naszych usług może samodzielnie zawrzeć umowę ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku przyjmuje on na siebie ryzyko związane ze utratą lub uszkodzeniem Przesyłki.

§ 11.5 Wszelkie reklamacje i roszczenia Nadawca/Odbiorca powinien sporządzać na piśmie i przesłać do siedziby Trans-Lukas Transport i Handel w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty wystawienia LISTU PRZEWOZOWEGO. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane. Protokół szkody należy spisać najpierw w obecności kuriera który doręcza przesyłkę odbiorcy. Następnie w przypadku procesu weryfikacji szkody przez Trans-Lukas Transport i Handel, rzecz uszkodzoną klient wysyła na wskazany adres przez nas do oględzin wskazanych uszkodzeń jeśli stwierdzimy iż zdjęcia wykonane przez klienta nie są wystarczającym dowodem w danej sprawie. Podczas akceptacji szkody przez Trans-Lukas Transport i Handel, rzecz nie ulega zwrotowi a odszkodowanie jest w postaci pieniężnej według danej wyceny rynkowej rzeczy uszkodzonej.

12. Polityka prywatności

§ 12.1 Trans-Lukas Transport i Handel oświadcza, że jest właścicielem marki parceltime.co.uk i jest administratorem danych osobowych użytkowników i adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Data Protection Act. 1998. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 12.2 Żadne dane zebrane przez Trans-Lukas Transport i Handel nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela.